Allmänna avtalsvillkor (AAV) för Tirendo Holding GmbH

Vänligen läs igenom dessa Allmänna avtalsvillkor noggrant innan du beställer produkter från Tirendo.se. När du beställer någon av våra produkter accepterar du våra Allmänna avtalsvillkor. Skriv gärna ut en kopia av dessa villkor för  framtida referens.

Du  kan spara våra Allmänna Avtalsvillkor genom att högerklicka och välja ”spara som...” eller välja att spara som en PDF genom att välja ”Skriv ut” och sedan välja ”Spara som PDF”. För att öppna en PDF-fil måste du ha installerat en Adobe Reader på din dator, vilket du kan göra kostnadsfritt. Du kan ladda ner detta program  på:

http://get.adobe.com/se/reader/.

Tirendo.se är certifierad av Trygg e-handel, det betyder att du kan känna dig trygg och säker när du handlar av oss. Trygg e-handels uppgift är att skydda dig som konsument och endast stabila och seriösa e-butiker kan bli certifierade. För att läsa mer om Trygg E-handel och dina rättigheter som konsument kan du besöka Trygg e-handels hemsida

Tirendo.se certifikat hittas på http://www.tryggehandel.se/butik/1015

1 § Definitioner

1.1 AAV – dessa, Tirendos, allmänna avtalsvillkor;

1.2 Avtal – en beställning som görs från hemsidan på en produkt, enligt de allmänna avtalsvillkoren;

1.3 Bekräftelse – bekräftelse från oss på din beställning som skickas till dig på angiven e-postaddress;

1.4 Beställning – beställning genomförd från hemsidan av dig som kund;

1.5 Kund – Du som genomför beställning av en eller flera Produkt/er från www.tirendo.se;

1.6 Hemsidan  www.tirendo.se

1.7 Kunduppgifter – uppgifter vi kräver för att du som kund ska kunna genomföra din beställning;

1.8 Ordernummer – erhålls av dig som kund efter genomförd beställning i din bekräftelse. Vid frågor kring beställningen skall detta användas som referens;

1.9 Tirendo – Tirendo Holding GmbH och dess aktiviteter i Sverige;

1.10 Vara – De varor som kund beställer från hemsidan. Liknande ord, som produkt avser även detta.

1.11 Vardag – avser dag som inte är 1) lördag eller söndag, och inte är 2) helgdag på någon ort i Sverige;

Observera att alla ord som används i singular också kan användas i pluralform, det gäller även vice versa.

För eventuell framtida referens rekommenderar vi att du skriver ut en kopia av dessa allmänna avtalsvilkor.

2 § Om oss och dessa Allmänna avtalsvillkor

  1. Företaget Tirendo Holding GmbH är ett tyskregistrerat företag. Tirendo Holding GmbH är registerat vid Amtsgericht (tingsrätten) i Charlottenburg,Berlin med registreringsnumret HRB 145365 B. Företagets säte är på Pappelallee 78/79, 10437 Berlin / Germany.  Nedan kan Tirendo Holding GmbH anges som företaget, Tirendo, Vi, Oss eller Vår.
  2. Dessa Allmännna avtalsvillkor är tillämpliga på alla avtal som en kund  (nedan angett som du eller kunden) ingår med Tirendo genom att beställa en produkt från tirendo.se. Genom att beställa en produkt från denna webbsida accepterar du dessa Allmänna avatalsvillkor och bekräftar att du är 18 år samt bosatt i Sverige.
  3. Om du har synpunkter att framföra, kan du vända dig till oss via e-post påservice@tirendo.se, eller per telefon på +46 (0)8 403 088 56 på vardagar mellan klockan 09:00-13:00 centraleuropeisk tid (CET).

3 § Beställningar och beställare

Alla beställningar som görs till Tirendo kommer att behandlas omgående, förutsatt att beställning görs på en vardag.

Med hjälp av det order- samt ett kollinummer du erhållit vid ditt köp kan du övervaka din beställning.

Vid beställning godkänner du Tirendos allmänna avtalsvillkor, samtidigt bekräftar du att du är:

-             Minst 18 år gammal; samt

-             Bosatt i Sverige

4 § Detta ingår i köpet

Tirendo är medlem i Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) och därför ingår det vid köp av däck en kostnad på 20 SEK/däck. Denna kostnad avser en miljöavgift för däckens kretslopp. Detta gör att du som kund kan lämna dina däck hos en verkstad, kostnadsfritt, när däcken har slitits ut. Däcken kommer att återvinnas på ett miljövänligt sätt. Vi ber dig därför att hålla koll på ditt kvitto, för att kunna påvisa att du redan betalt för denna miljöavgift.

5 § Priser

Alla priser som redovisas på hemsidan är inklusive moms (25%). Priserna är angivna i Svenska kronor (SEK). Vi förebehåller oss rätten att korrigera fel och ändra eller uppdatera information när som helst utan förvarning. Om fel pris skulle ha visats för en produkt som du beställt kommer vi givetvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrekta priset innan vi bearbetar din beställning.

6 § Betalning

Hemsidan erbjuder för närvarande följande betalningsmetoder: kredit- eller betalkort (Visa och MasterCard), Klarna och PayPal. Vi förebehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalningsalternativen.

7 § Garanti

Alla varor som köps hos Tirendo har 1 års garanti avseende fel som uppkommit vid tillverkning. Skador som har uppkommit därefter, som vid montering, demontering eller balansering, omfattas inte av denna garanti.

8 § Frakt

Frakt är inkluderat i ditt pris om inte annat anges eller avtalas.

9 § Leverans

9.1 De produkter som köpts av Tirendo levereras till 1) din hemadress, 2) din valda verkstadspartner eller 3) till en annan angiven adress. Din försändelse kan följas med hjälp av det kollinummer som du får med din bekräftelse.

9.2 Varor levereras vanligtvis inom en tid på 3-5 vardagar från att varan lämnat lagret om inte annat anges för den specifika produkten. Under högsäsong när många fler handlar hos oss kan det dock dröja lite längre. Vår målsättning är att informera dig om vi misstänker att vi inte kan leva upp till den uppskattade leveranstiden. Vi ansvarar inte för några typer av förluster, kostnader, olägenheter eller skador som kan uppstå på grund av sen levereans som inte orsakas av Tirendo. Detta gäller endast i den utsträckning annat inte följer av svensk lagstifning.

9.3 Om kunden väljer att varan ska levereras till en verkstadspartner så är tanken att kunden ska nyttja minst en tjänst såsom montering hos verkstadspartnern. Om kunden väljer att inte göra detta har verkstadspartnern rätt att ta ut en skälig hanteringsavgift för mottagandet av varan.

10 § Ångerrätt och hävande av avtal/köp

Information om ångerrätten

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange några skäl.

Vid köp av varor börjar ångerfristen löpa fjorton dagar från den dag, då du eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, som du anger, fysiskt tar varorna i sin besittning. När varor som beställts i en beställning levereras i skilda poster bör ångerfristen börja löpa den dag då den sista posten fysiskt tas i besittning. Om flera varor beställs på samma gång men varorna levereras separat bör ångerfristen börja löpa när den sista varan tas i besittning.

Om du vill utöva din ångerrätt måste du underrätta oss (Tirendo Holding GmbH, Pappelallee 78/79 10437 Berlin, Tel.: +46 (0) 101992581 / E-Mail: service@tirendo.se / Fax.: +49 (0)30-20 99 36 199) om ditt beslut att frånträda detta avtal genom en otvetydig förklaring (till exempel ett brev som skickas per post, ett fax eller ett e-postmeddelande). Du kan använda den bifogade ångerblanketten, men det är inte obligatoriskt.

Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du sänt i väg meddelandet om att utöva ångerrätten före fristens utgång.

Verkningar av att utöva ångerrätten
Om du frånträder detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar som erhållits från dig, inklusive eventuella leveranskostnader (med undantag för sådana kostnader som tillkommit på grund av att du valt en annan typ av leverans än den billigaste formen av standardleverans som erbjuds av oss), omedelbart och senast fjorton dagar från den dag då vi får underrättelse om ditt beslut att frånträda detta avtal. Vi kommer vid denna återbetalning att använda samma betalningssätt som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte du uttryckligen har gått med på något annat. Under alla omständigheter kommer du inte att åsamkas några kostnader för en sådan återbetalning.

Vi hämtar varorna.

Vi kommer att bära kostnaderna för att returnera varorna.

Du ansvarar endast för eventuella värdeminskningar som kan hänföras till annan hantering än vad som krävs för att fastställa varornas natur, egenskaper och funktion.

Slut på informationen om ångerrätten

11 § Återbetalning

Tysk rätt uteslutande internationell köplag gäller. EU har inrättat en onlineportal i syfte att hjälpa kunder som inte är nöjda. Vid klagomål på varor eller tjänster som du köper hos oss eller via internet kan du via adressen http://ec.europa.eu/consumers/odr hitta en neutral tvistlösningsinstans i syfte att nå en utomrättslig lösning. Vänligen notera att det i dagsläget (2016-02-19) inte finns någon tvistlösningsinstans för vissa branscher samt heller ej för följande länder: Tyskland, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Rumänien, Slovenien samt Spanien. Av detta skäl kan det hända att du i egenskap av användare ej kan använda denna portal i syfte att undanröja tvister med oss i dessa länder.

12 § Reklamation

För att reklamera ska Tirendo kontaktas via e-post, brev eller per telefon (+46 (0)8 403 088 56). Därefter kommer Tirendo att skicka ut reklamationsblanketter och eventuella returfraktsedlar. Vid godkänd reklamation kommer kunden att ersättas med en likvärdig produkt och ersättas för eventuella extra utlägg. Innan en ny produkt skickas ut, måste Tirendo konstatera tillverknings eller materialfel. Kringkostnader, som till exempel hyrbil, ersätts inte av Tirendo. Vid ej godkänd reklamation kommer fraktkostnader inte att ersättas, utan kunden debiteras till fullo. Observera att då det är du som kund som ansvarar för produkterna tills de har returnerats, rekommenderar vi att du paketerar produkterna väl. Uppstår tvist, kommer Tirendo alltid att följa Allmänna Reklamationnämndens rekommendationer.

13 § Äganderättförbehåll

Alla produkter ägs av Tirendo, tills dess att full betalning har erlagts.

14 § Övrigt

De produkter du finner på vår hemsida är till försäljning, vi reserverar oss dock för eventuella slutförsäljningar. Om tryckfel, tekniska problem eller liknande förekommer förbehåller vi oss rätten att häva inkomna beställningar. Vid ett sådant tillfälle kommer du att kontaktas. Då den befintliga produktbeskrivningen huvudsakligen kommer från våra leverantörer frånsäger vi oss ansvaret för dessa.

I vissa fall skiljer sig produktbilden från verkligheten. Ett exempel på detta kan vara ett däck som under ”däck-menyn” sitter på en fälg. Fälgen i detta exemplet  inkluderas inte i priset och medföljer således inte i köpet, utan finns där i ett visningssyfte.

Tirendo frånsäger sig ansvaret för vilken däckutrustning du, som fordonsägare, väljer att använda till ditt fordon.

15 § Force Majeure

Vi ansvarar inte för förseningar orsakde av Force Majeure-händelser. Exempel på sådana händelser är: naturkatastrof, krig, strejker, beslut från myndigheter, uteblivna leveranser från underleverantörer samt med dessa jämförbar händelse som är utanför vår kontroll, vilka ej skäligen kunnat förutses. Om sådana typer av händelser påverkar ingångna avtal och utfästelser från Tirendos sida, vars påföljder gör att Tirendo inte kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall det utgöra grund för att Tirendo befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal samt utfästelser.

16 § Ändring av de Allmäna avtalsvillkoren

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och göra ändringar i dessa allmänna avtalsvillkor när som helst. Alla eventuella ändringar eller tillägg kommer att publiceras på Tirendo.se. En fortsatt användning av hemsidan anses som ett medgivande samtycke för eventuella förändringar som sker.

17 § Ogiltighetsbestämmelser

Om någon paragraf i dessa Allmänna avtalsvillkor eller i ett avtal förklaras ogiltigt eller inte kan verkställas av domstol så kommer övriga delar av de Allmänna avtalsvillkoren att förbli giltiga. De  paragrafer som förklaras ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevant juridiskvägledning, råd och praxis.

18 § Sekretesspolicy

Vänligen se vår Sekretesspolicy, den utgör en del av dessa Allmänna avtalsvillkor.

Du hittar vår Sekretesspolicy här: http://www.tirendo.se/sekretesspolicy/

Kontaktinformation

Adress: Tirendo Holding GmbH

    Pappelallee 78/79

    10437 Berlin

    Germany

E-post: service@tirendo.se

Telefon (telefontider): +46 (0) 101992581 (vardagar: 09:00-13:00).

Fax: +49 (0)30 2099 36 199

Företaget är registrerat vid Amtsgericht Charlottenburg Berlin:  HRB 145365 B

Svenskt momsregistreringsnummer: SE 502072677301

 

 

Skrolla upp