Returpolicy

Information om dina avbeställningsrättigheter

Du har rätt att säga upp kontraktet inom fjorton dagar utan att behöva ange dina skäl.

För inköp av varor är avbeställningsperioden fjorton dagar från och med den dag då du eller en tredje person som du namngav, annan än fraktören, tog varan i besittning. Om beställda varor levereras i partiella transporter, börjar perioden på dagen för mottagandet av de sista varorna. Om avtalet för leverans av varor föreskriver flera partiella överföringar eller partier, börjar perioden från den dag då den sista delleveransen eller partiet mottogs.

För att kunna utnyttja din avbrytningsrätt måste du informera oss (TyresNET GmbH, Amalienstr. 71 80799 München Tyskland, E-Mail: info@tyres.net) om ditt beslut att säga upp avtalet och ge ett tydligt uttalande (t.ex. via post eller e-post).

Det räcker att du skickar uppsägningstiden i god tid för att följa tidsfristen.

Konsekvenser av avbokning

Om du avbryter detta avtal betalar vi dig eventuellt några betalningar som vi fått från dig utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från dagen för mottagandet av ditt avbokningsbevis inklusive alla leveransavgifter (med undantag för extra avgifter på grund av det faktum att du har valt en annan leverans än standardleverans). För återbetalningsändamål ska vi använda samma betalningsmedel som du har använt i den ursprungliga transaktionen om inte annat avtalats uttryckligen. I inget fall kommer du att debiteras extra kostnad för denna återbetalning.

Vi samlar varorna från dig.

Vi bär kostnaderna för att returnera varorna.

För eventuella försämringar av varorna betalar du endast ersättning om försämringen beror på onödig hantering av dem, utöver deras undersökningar, egenskaper och funktion.

Slut på informationen om avbokningsrätt

Skrolla upp