TyresNET GmbHs allmänna villkoren (GTC)

1 Omfattning

1.1 Dessa GTC gäller inköp av en kund (nedan kallad ”kund” eller ”du”) på www.dack-online.com, som drivs av TyresNET GmbH (nedan kallat ”TyresNET” eller ”vi”). Alla tjänster, produkter och erbjudanden som görs på TyresNET är baserade på dessa GTC och villkoren för respektive nätbutiker. Säkerhetspolicyerna gäller när användaren besökte webbplatsen eller när han eller hon utnyttjade de tjänster som finns tillgängliga online på webbplatserna.
1.2 När kontrakt ingås anses kunden vara konsument när syftet med sina beställda produkter och tjänster inte kan betraktas som kommersiell eller egenföretagare. En entreprenör är varje fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap som utövar kommersiella eller autonoma handlingar vid ingåendet av kontraktet.
1.3 Avvikande, motstridiga eller ytterligare villkor får inte ingå i kontraktet.

2 Slutsats

2.1 På webbplatserna informeras kunderna om priserna och leverantörerna av produkterna gratis. Dessa leverantörer är registrerade återförsäljare hos TyresNET eller andra tredje parter (inklusive vita etikettpartners) (nedan kallade "onlinebutiker") som erbjuder produkter på internet.
2.2 Informationen är inte juridiskt bindande erbjudande från TyresNET. Informationen tillhandahålls automatiskt (baserat på flöden) och baseras på information som TyresNET mottog från nätbutiker och tredje part (tillverkare, media). Erbjudandena från butiker eller tredje part butiker uppdateras flera gånger om dagen. I enskilda fall kan det finnas avvikelser och / eller felaktiga uppgifter om priserna (och även rangordningen av erbjudandenen), leveranstid och tillgången på produkter. TyresNET tar inte ansvar för riktigheten i denna information. Detta gäller inte om TyresNET informerades om sådana felaktigheter och inte korrigerade dem eller krävde inte av onlinebutikerna eller tredje part att dessa felaktigheter skulle åtgärdas.
2.3 Kunden ingår inte inköpsavtal, serviceavtal eller andra avtal med TyresNET när man köper produkterna från webbplatserna. Kontrakten om produkterna eller tjänsterna på webbplatserna slutförs enbart mellan kunderna och de listade butikerna. Därför gäller GTC på nätbutikerna (inklusive deras avbokningsregler och dataskyddsbestämmelser).
2.4 Kunderna kan direkt överföras via TyresNET-webbplatserna till nätbutikerna, som har gjort erbjudandena (klicka på "Fortsätt"). Det är kundens skyldighet att kontrollera all relevant information samt deras valuta som anges av online-butikerna innan avtal ingås eller beställning görs.
2.5 Kunden har också möjlighet att göra inköp direkt på TyresNET-webbplatsen, utan att vidarebefordras till webbplatser för nätbutiker på nätet (klicka på knappen "Lägg i varukorgen"). TyresNETin i detta fall är inte representativt för en avtalsparter (kund eller webbshop) och får inte bli part i ett avtal som ingåtts mellan kunden och nätbutiken. Alla kontraktsförpliktelser som uppstår enbart mellan kunden och onlinebutiken. För alla produkter gäller lagliga garantierättigheter. Vidare gäller GTC för onlinebutikerna (inklusive deras avbokningsregler) och / eller deras betaltjänstleverantörer. Kunderna kommer uttryckligen att informeras om det samtidigt som de lägger order.
2.6 TyresNET påpekar att inte alla online-butiker som är tillgängliga på marknaden är listade. Urvalet är enligt eget gottfinnande av TyresNET och onlinebutiker. Visade jämförelsesresultat hävdar inte att det är komplett. TyresNET förbehåller sig rätten att radera enskilda produkter eller tjänster utan föregående meddelande.
2.7 Du kan korrigera typfel i inmatningsfälten med hjälp av tangentbordet och musen tills du har slutfört din order och klickat på bekräftelseknappen. I enlighet med lagbestämmelserna kommer kontraktets text att vara tillgängligt för dig, men denna text sparas inte efter kontraktets slut.

3 Ingen garantiöverföring, inget ansvar för information från tredje part

3.1 Våra tjänster kan ändras och ändras när som helst. Använd våra tjänster efter eget gottfinnande.
3.2 dack-online.com kan inte garantera för användaren eller tredje part att den information som visas är aktuell, korrekt och / eller fullständig, och det är inte heller tillgängliga tjänster när som helst utan avbrott, i tid, säker och felfri. dack-online.com garanterar inte att den maskinvara och programvara som används när som helst fungerar felfri eller att eventuella fel i tid eller alls kommer att lösas.
3.3 Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och innehåll som vi lagrar för andra i våra tjänster på våra servrar och gör det tillgängligt för allmänheten (till exempel produktbeskrivningar eller priser på nätbutiker och länkar till dem). Vi kontrollerar inte innehållet i dessa referenser, eftersom vi gör innehållet tillgängligt på TyresNET eller genom sådana avtal eller datakällor.
3.4 Eventuella jämförelsetjänster tas av TARIFCHECK24 AG: Zollstr. 11b, 21465 Wentorf bei Hamburg, Tel 040-73098288, Fax 040-73098289, Email :. Info@tarifcheck24.de

4 Ansvarsbegränsning

4.1 dack-online.com ansvarar vid skada på användaren (a) som uppkommer på grund av skada på liv, lem eller hälsa på grund av dack-online.coms åsidosättande av skyldigheter, (b) enligt produktansvarslagen från antagandet av en garanti eller för bedräglig förvrängning, (c) om dack-online.com har orsakat skadan avsiktligt eller genom grov oaktsamhet, och / eller (d) om skadan orsakades av åsidosättandet av en skyldighet för dack-online.com, vars utförande underlättar genomförande av Kontraktet samt det som en köpare normalt kan förväntas förlita sig på.
4.2 dack-online.com är ansvarig i fall av punkt 1 bokstav a, b och / eller c) obegränsat belopp I fallet med bokstaven (d) är ansvaret begränsat till förutsebara, typiska skador.
4.3 I andra fall än de som avses i punkt 1 är dack-online.coms ansvar uteslutet oavsett rättslig grund.
4.4 Ansvarsbestämmelserna i föregående stycken gäller även personliga ansvar för tjänstemän, anställda och agenter hos dack-online.com.

5 Användarens skyldigheter, förbjudet beteende

5.1 Användaren åtar sig att avstå från åtgärder som stör eller som kan påverka dack-online.coms funktionella förmåga (till exempel via programvara eller andra skript). Detta gäller särskilt för användning av "robot", "spindel" eller "offline-läsare" -programvara och processer som automatiskt genererar användarförfrågningar via Internet.
5.2 Du får inte använda våra tjänster eller delar därav inte använda utan vårt tidigare skriftliga medgivande för kommersiella ändamål av något slag, till exempel kopiera, systematiskt hämta, imitera, sälja, hyra eller använda eller erbjuda egna eller andra marknadsföringsändamål.
5.3 Alla rättigheter (till exempel upphovsrätt och varumärken) till våra databaser, datakanaler, direktinnehåll som vi skapar är reserverade.

6 Dataskydd

För integritet, läs vår sekretesspolicy.

7 Användarkonto

7.1 dack-online.com-erbjudanden i inloggningsområdet är en del av ett gratis personalkonto ("Användarkonto") för användaren. Registrering för ett användarkonto är frivilligt. I användarkonto kan användaren välja om användaren vill ta del / inte ta del av utsändningen av vårt nyhetsbrev och en inköpslista. Användaren kan lägga till produkter i sin inköpslista och ta bort dem. En implementering och / eller hantering av beställningar av användaren hos en leverantör är inte möjlig via användarkontot.
7.2 Om användaren är en kund måste han / hon vara korrekt ålder under registreringen.
7.3 Under registreringen måste användaren fylla i de fält som är märkta som obligatoriska på registreringsformuläret. Därefter kan användarens e-postadress samt lösenord väljas. Användarnamn och födelseår är frivilliga fält.
7.4 Användaren får inte behålla flera användarkonton på dack-online.com. dack-online.com förbehåller sig rätten att radera flera registreringar.
7.5 Den information som användaren lämnat vid registreringstidpunkten (obligatorisk och frivillig) måste - om inget annat anges - vara korrekt och fullständigt. Om användarens e-postadress ändras efter registrering måste användaren göra ändringarna omedelbart i profilinställningarna för sitt användarkonto och där för att ange den modifierade e-postadressen. dack-online.com är inte ansvarig för skador som uppkommit av användaren om användaren inte har angett den aktuella korrekta e-postadressen. Användaren kan när som helst ändra sitt lösenord och dess uppgifter.
7.6 Användarens åtkomstdata, i synnerhet hans eller hennes lösenord är konfidentiella och får inte och bör inte delas med någon. Inloggningsuppgifterna ska lagras av användaren mot tredje parts tillträde. Om användaren har anledning att tro att en tredje part har fått tillgång till och / eller använd användarkontot, uppmanas han att informera dack-online.com om alla relevanta omständigheter omedelbart via brev, fax eller e-post. dack-online.com kan mycket tillfälligt, om det är motiverat misstanke om tredje parts tillgång till och / eller användning av användarkontot av tredje part, blockera eller radera användarkontot i samråd med användarna.
7.7 Användaren ansvarar för sin önskade backuplista eller eget innehåll.
7.8 Användaren får inte använda dack-online.com för olagliga ändamål, i syfte att skada eller skada andra med sitt användarkonto. Användning av kontot för kommersiella ändamål är inte tillåtet. Överträdelse av dessa skyldigheter kan innebära att dack-online.com raderar användarkontot. Användaren har inte behörighet att skapa ett nytt konto hos dack-online.com efter brottet.
7.9 Användaren kan säga upp sitt konto när som helst utan att ange skäl. För att avsluta kontot och ta bort profilinställningar för sitt användarkonto, ska användaren skicka och e-posta info@tyres.net eller TyresNET GmbH, Amalienstr. 71, 80799 München Tyskland. dack-online.com kan säga upp användarens användarkonto utan att lämna något meddelande inom sex veckor i slutet av månaden genom att skicka ett mail till den registrerade i profilinställningarna för användarkontoens e-postadress. Med det effektiva datumet för uppsägningen är användarens användarkonto helt raderad.

8 Slutbestämmelser

8.1 Dotteravtal till dessa användarvillkor existerar inte.
8.2 Om någon bestämmelse i dessa Villkor är eller blir ogiltig, ska detta inte påverka reglernas giltighet.
8.3 Tyska lagen gäller.
8.4 Om användaren är en handlare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en offentlig specialfond, är behörighetsorten plats för dack-online.com för alla tvister gäller.

9 Ansvar

9.1 TyresNET är ansvarig för eventuella skador på eller till kunden, såsom (a) dödsfall, kroppsskada eller hälsa som uppkommer genom TyresNETs eller TyresNETs åsidosättande av tull eller dess juridiska ombud, TyresNET är också ansvarig i enlighet med b) Produkt Liability Law i fall av antagande av en garanti eller bedräglig förvrängning eller om (c) TyresNET eller dess juridiska ombud eller förvaltare har orsakat en skada med avsikt eller grov oaktsamhet och / eller om (d) TyresNET har orsakat en skada till ett åsidosättande av tull, vars fullgörande är avgörande för att kontraktet skall kunna genomföras på ett korrekt sätt och som kunden rimligen kan lita på (kardinal tjänst).
9.2 TyresNET är oändligt ansvarig i fall 1, bokstav a, b och / eller c. Vad gäller resten ansvaret är begränsat till förutsebara skador som är typiska för kontraktet.
9.3 I andra fall än de som avses i punkt 1 utesluts TyresNETs ansvar oavsett rättslig grund.
9.4 Ansvarsbestämmelserna i föregående stycken gäller även för personliga ansvar för TyresNETs tjänstemän, anställda och agenter

10 Slutliga bestämmelser

10.1 Tyska lagen är tillämplig med undantag av FN: s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor. EU har skapat en portal för att hjälpa missnöjda kunder. Om du har några klagomål om produkter eller tjänster som köpts från oss via internet kan du hitta tvistlösningsmyndigheter för en utomrättslig lösning här http://ec.europa.eu/consumers/odr. Observera, för vissa sektorer, och i följande länder finns det för närvarande inga (22.06.2016) tvistlösningsenheter: Kroatien, Luxemburg, Rumänien och Spanien. Så det kan vara möjligt att du inte kan använda denna portal för att lösa en tvist med oss ​​i dessa länder.
10.2 Ytterligare avtal finns inte.
10.3 Om kunden är en affärsman, en offentligrättslig juridisk person eller en särskild fond enligt offentlig rätt ska prestationsplatsen och jurisdiktionsplatsen för alla typer av tvister som grundar sig på detta kontrakt vara på TyresNETs säte. Detta gäller även om kunden är en entreprenör som inte har någon allmän jurisdiktionsplats i Tyskland eller om hans eller hennes vanliga vistelseort är okänt vid den tidpunkt då ansökan lämnades in. TyresNETs möjlighet att väcka talan mot en kund på en annan plats ska förbli opåverkad.
10.4 Om någon bestämmelse i dessa villkor är helt eller delvis ogiltig, skall giltigheten för de återstående bestämmelserna i detta kontrakt, inklusive de återstående villkoren, inte påverkas. De lagstadgade bestämmelserna ska ersätta de ogiltiga bestämmelserna. Detta gäller även om villkoren ska ha en oförutsedd försummelse.

Skrolla upp