DATASKYDD

Delticom-dataskyddsförklaring 07.03.2007

Vi vet att omsorgsfull kontakt med dina personliga uppgifter är viktigt för dig. För den skull uppskattar vi ditt förtroende att Delticom handskas samvetsgrant med dessa uppgifter. I fall där personrelaterade uppgifter (och användardata) samlas in i avtalsenligt syfte måste du som användare aktivt samtycka till denna användning. Detta samtycke kan när som helst återkallas med effekt för framtiden. Skicka oss helt enkelt ett e-post för detta till dack-outlet@delti.com.

Ansvarig plats

Det ansvariga stället i förbundsrepublikens dataskyddslags mening är Delticom AG, Brühlstraße 11, 3169 Hannover.

Insamlande och användning av personliga uppgifter om våra kunder

Uppgifter som vi får från dig hjälper oss utforma din inköpsupplevelse hos Delticom och kontinuerligt förbättra den. Vi använder dessa uppgifter för genomförande av beställningar, leverans av varor och framskaffandet av tjänster såväl som genomförande av betalning (t.ex. vid fakturaköp även för nödvändiga kontroller). Vi använder också dina uppgifter för att kommunicera med dig om beställningar, produkter, tjänster och marknadsföringserbjudanden (se under ”Kommunikation via e-post”), för att aktualisera våra dataposter och för att underhålla och sköta dina kundkonton hos oss samt för att skildra testrapporter och åsikter hos våra kunder t.ex. på http://www.dacktest.com/ eller på http://www.autopink-shop.se och för att kunna rekommendera dig produkter eller tjänster som skulle kunna intressera dig. Vi använder också dina uppgifter för att förbättra vårt varuhus och vår plattform, för att förebygga missbruk av våra webbsidor eller för att upptäcka ett eller för att göra det möjligt för tredje man att genomföra tekniska, logistiska eller andra tjänster på vårt uppdrag.

Vi samlar in följande uppgifter:

Vad innebär cookies?

Google Analytics 

Denna hemsida använder Google Analytics, ett analysverktyg för webben från Google Inc. ("Google"). Google Analytics använder cookies (se ovan), textfiler, som sparas på din dator och som gör det möjligt att analysera användandet av hemsidan. Uppgifterna som samlas in från cookies överförs vanligtvis till en av Googles servrar i USA och sparas där. När det gäller aktivering av IP- anonymisering på denna hemsida kommer din IP-adress att trunkeras inom medlemsstaterna i den Europeiska unionen eller andra parter i avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast vid några få speciella tillfällen kommer den fullständiga IP-adressen att skickas över till USA och förkortas. Google använder informationen för att utvärdera ditt användande av hemsidan, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på hemsidan och för att tillhandahålla andra hemsidor och andra internetrelaterade tjänster till ägaren av hemsidan, IP-adressen som Google Analytics mottar från din webbläsare kommer inte att slås samman med annan data som samlats in av Google. Genom en inställning i din webbläsare kan du själv se att det inte sparas några cookies: om du väljer att göra det vill vi informera dig om att alla funktioner på hemsidan inte kommer att kunna användas. Du kan vidare förhindra att cookien som skapats av dina personuppgifter (inklusive din IP-adress) skickas till och bearbetas av Google genom att ladda ner en webbläsarplugin som du kan hitta på följande länk Google

Handla bekvämt hos Delticom

Handla bekvämt betyder att du har möjligheten att mata in ett självvalt lösenord vid slutet av din första eller en senare beställning. Med din e-postadress och ditt lösenord kan du sedan när som helst följa din beställning, ändra beställningen eller skicka oss meddelanden direkt till din beställning på "Mina beställningar" . Dessutom betyder ”handla bekvämt” att du hädanefter t.ex. enkelt kan använda Reifendirekt.de bara genom att logga in med ditt lösenord och den tillhörande e-postadressen och med detsamma visas redan dina kunduppgifter så som namn adress etc. En inmatning bortfaller eftersom vi lagrar uppgifterna för dig. Naturligtvis kan du ändra uppgifterna vid beställningen eller också senare under ”Mina beställningar”. Om du skulle glömma ditt lösenord kan du få det skickat till dig igen via e-post under ”Mina beställningar”. Om du inte har tilldelat ett lösenord vid din beställning så kan du få ett Delticom-lösenord skickat till dig via e-post, vilket tilldelats speciellt internt för din beställning.

Skickar Delticom de mottagna uppgifterna vidare?

Uppgifterna om våra kunder är viktiga för oss och hjälper oss att optimera vårt utbud. Vi skickar uteslutande uppgifterna som vi erhåller vidare till tredje man i den utsträckning som beskrivs nedan:

I den mån som personliga uppgifter översänds i den utsträckning som beskrivs ovan till tredje man i länder utanför den europeiska ekonomiska regionen, säkerställer vi att uppgifterna sker under överensstämmelse med denna dataskyddsförklaring och den tyska dataskyddslagen. Vid detta används ”STANDARDFÖRDRAG II” från den Europeiska unionen. Vid detta handlar det om standardfördragsklausuler för överföring av personrelaterade uppgifter från unionen till tredje länder och som bestäms av EU-kommissionen för att garantera en lämplig dataskyddsnivå.

Hur säkra är uppgifterna om mig?

Vilka uppgifter kan jag se under „Mina beställningar“?

Du kan se ett stort antal uppgifter om ditt konto och din interaktion med Delticom. Under Mina beställningar erbjuder vi dig en central åtkomst (Mina beställningar). Där kan du för närvarande se följande uppgifter:

Denna lista ändrar sig motsvarande förändringarna på vår webbsida (datum 26.04.2005).

Vilka valmöjligheter har jag?

Upplysningar

Om du har frågor om dataskydd hos Delticom skriver du till oss – så exakt som möjligt – på dack-outlet@delti.com, så kommer vi att försöka röja dina betänkligheter ut vägen. Vår affär ändrar sig ständigt. Likaså ändrar sig denna dataskyddsförklaring och våra användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att sända dig meddelanden om de riktlinjer som gäller hos oss med vissa tidsintervaller. Du bör dock i varje fall besöka vår webbsida regelbundet och ta del av ändringar. I den mån som inget annat är reglerat är användningen av alla uppgifter som vi har om dig och dina kundkonton underkastade denna dataskyddsförklaring.

Liknande ämnen

Allmänna affärsvillkor

Uppgifter som du ger oss

Du ger oss uppgifter

Uppgifter, som du härmed ger oss, är t.ex. namn, adress, telefonnummer, kreditkortsuppgifter, namnen på personer, till vilka den köpta produkten ska levereras, inklusive dennes adress och telefonnummer, e-postadresser till andra personer, e-post sända till oss såväl som ekonomiska uppgifter, inklusive ditt identitetskortsnummer.

Uppgifter från andra källor

Exempel på uppgifter som vi mottar från andra källor omfattar aktualiserade uppgifter om beställnings- och leveransadress från våra tjänstemän vid paketexpedition och andra transportföretag som vi använder för att aktualisera våra databaser, för att kunna säkerställa och garantera dina kommande beställningar, så att vi kan kommunicera med dig, uppgifter om konton, köparens uppträdande och betalningsmoral, såväl som upplysningar från kreditupplysningar, som vi använder för att upptäcka missbruk, i synnerhet bedrägeri, och därtill kunna erbjuda dig bestämda finanstjänster och betalningssätt.

Uppgifter som du har tillgång till

Exempel på uppgifter som du har lätt tillgång till hos Delticom: Till detta hör uppgifter om tidigare beställningar, personliga uppgifter (inklusive namn, e-postadress, lösenord), Delticom-nyhetsbrev, upplysning om extraerbjudande, inklusive din beställningshistoria och dina skrivna konsumentrapporter på t.ex. http://www.dacktest.com eller http://www.autopink-shop.se.

Skrolla upp