EU däcketiketter

Som en del av energieffektivitetsåtgärdsplanen lanserades EU däcketiketter den 1 november 2012. Från och med nu är alla fordonsdäck utrustade med denna markering inom EU, vilket ger konsumenten information om bränsleförbrukningen, väggreppet på våta vägbanor och bullerklassifikationen för respektive produkt. Vi har här samlat ihop all relevant information för Dig.

Däcketiketterna kan delas in i tre olika kategorier, som är helt fristående från varandra.

1. Rullmotstånd

Däckets rullmotstånd påverkar direkt bränsleförbrukningen för fordonet. Ju lägre rullmotstånd desto lägre bränsleförbrukning. Bästa graderingen för denna kategori är märkt med bokstaven "A", som är grönfärgad medan bokstaven "G" är den sämsta graderingen. Bokstaven "D" delas inte ut. Från A till G ökar förbrukningen med 0,1 liter för varje bokstav vid en hastighet om 100 km.

2. Väggrepp

Väggreppet på våta vägbanor mäts genom bromssträckan. Graderingen går från ett grönt "A" till ett rött "G". Emellertid delas vanligen inte bokstäverna "D" eller "G" ut. Graderingen baseras på en hastighet om 80 km/h. Från bokstaven A till F förlängs bromssträckan för varje bokstav.

3. Bullernivåer

Ljudnivån är det buller som däcket avger när man kör. Absolut decibelvärde anges. Värdena delas in i tre graderingsklasser, som representeras av linjen placerad till höger om örat på denna illustration. Ju svartare linjen är, desto mer buller från däcket. Ständiga ljudnivåer på mer än 80 decibel kan leda till hälsoproblem.

Skrolla upp